Om uw verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk te maken, achten wij het nuttig om u in te lichten over een aantal voorschriften. Wanneer deze gerespecteerd worden, kan iedereen ongestoord en optimaal genieten van een aantal heerlijke en ontspannende wellness-uren. Elke bezoeker verklaart kennis te hebben genomen van onderstaande regels.

 

 • VillAllure heeft het recht om mensen de toegang te weigeren of te vragen om de zaak te verlaten, om welke reden dan ook.

 • Vanaf de leeftijd van 18 jaar is iedereen welkom bij VillAllure. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

 • Elke vorm van prostitutie is niet toegestaan.

 • Het gebruik of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs zal de politie hiervan op de hoogte worden gesteld. Uiteraard zullen desbetreffende personen voortaan de toegang tot ons complex worden ontzegd.

 • Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de inkom of in de zaak.

 • Iedere gast krijgt tijdens het verblijf een polsbandje, waarmee binnen ons complex alle bestedingen gedaan kunnen worden. Het dragen van dit polsbandje is voor alle gasten verplicht.

 • Alcohol en sauna gaan niet goed samen. Het personeel is bevoegd, voor jouw en onze veiligheid, om te weigeren alcohol te schenken aan gasten wanneer ze dit niet verantwoord achten.

 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

 • Binnen geldt er een algemeen rookverbod. Buiten kan er gerookt worden. Asbak is voorzien.

 • Het dragen van badkleding is bij VillAllure niet toegestaan.

 • Om optimaal te genieten van de wellness, vragen wij je om de stilte in acht te nemen in de cabines. Zo geniet jij en de medegast van een oase van rust. Deze wellness is een oord van ontspanning en rust. Hou het ook zo a.u.b.

 • Douchen is verplicht alvorens de baden, sauna, stoombad en andere faciliteiten te gebruiken. Na gebruik van een warme ruimte is opnieuw douchen verplicht voordat je van een (zwem)bad of jacuzzi gebruik maakt.

 • Uit hygiënisch oogpunt is het verplicht bij warme droge ruimtes, waaronder de sauna en andere ruimtes, plaats te nemen op een handdoek. Deze zijn kleurvast. Daarom zijn eigen handdoeken en badjassen niet toegelaten.

 • De bekleding van de stoelen en sofa’s in de bar wordt dagelijks gereinigd. Toch vragen wij om een handdoek te gebruiken op de sofa’s in de bar of een badjas te dragen. Een badjas is bij ons te huur.

 • Er worden nieuwe slippers voorzien. Deze kunnen gekocht worden tegen een democratische prijs. Een natte vloer is altijd glad. Hierdoor raden wij het gebruik ervan ten sterkste aan. Het is verboden te lopen in het gebouw.

 • Verboden te duiken in het zwembad. Ballen en andere speeltuigen zijn niet toegestaan.

 • Er mogen geen eigen producten toegevoegd worden aan de spa's, hammam of de sauna.

 • Een opgieting is uitsluitend toegestaan door medewerkers van VillAllure. Het is gasten niet toegestaan zelf vloeistoffen of eender welke substantie op de saunakachel aan te brengen.

 • Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door ons ter beschikking gestelde faciliteiten. In geen geval kan VillAllure aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke-of materiele schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door VillAllure ter beschikking gestelde faciliteiten. VillAllure zal tengevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden.

 • Wanneer u rechstreeks of onrechtstreeks schade veroorzaakt aan onze faciliteiten, bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden en wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze redenen, dient u een schadevergoeding van €1000,00 per dag te betalen. Bij onopzettelijke schade kan u uw verzekering inroepen.

 • Het ontvreemden of opzettelijk beschadigen (of poging tot) van voorwerpen die eigendom zijn van VillAllure en/of haar bezoekers, leidt onmiddellijk tot uitwijzing uit het complex. Er wordt steeds aangifte gedaan bij de politie.

 • Eten en drinken zowel in de wellness als in de ontspanningsruimtes is niet toegelaten.

 • Zelf meegebrachte consumpties (eten en drinken) zijn niet toegestaan. Indien medewerkers van VillAllure dit opmerken zal het meegebracht goed onmiddellijk afgenomen worden. Bij herhaling zal je de toegang tot ons complex ontzegd worden.

 • Het meenemen van glaswerk in natte ruimtes, sauna, stoombad en andere faciliteiten is niet toegestaan.

 • Het gebruik van een mobiele telefoon is alleen bij de receptie en in de bar toegestaan. Op overige plaatsen binnen ons complex, evenals op het buitenterras gelegen aan het zwembad,is het meenemen van een mobiele telefoon of andere elektronische apparatuur zoals een tablet of mp3 speler niet toegestaan. Een e-reader (zonder camera en internet) is toegestaan, mits je dit bij binnenkomst meldt.

 • Het maken van foto’s of filmopnamen binnen ons complex is strikt verboden.

 • Zelf meegebrachte tassen zijn in het complex niet toegestaan. Je persoonlijke eigendommen, evenals je waardevolle voorwerpen, kan je achterlaten in een afsluitbare locker. VillAllure houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen.

 • Storend gedrag, waaronder ongewenste intimiteiten, is niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden dienen op eerste verzoek van VillAllure, na volledige betaling en zonder restitutie, het complex te verlaten.

 • Klanten die de wellness bezoeken, verklaren in goede gezondheid te verkeren. Bezoekers met een eventuele medische aandoening zijn verplicht dit bij aankomst te melden aan het management.

 • VillAllure beperkt zich ertoe de gebruiker parkeerplaatsen ter beschikking te stellen. VillAllure is geen bewaarnemer of depositaris en heeft dus ook geen bewaarplicht, hij is evenmin aansprakelijk voor daden van derden. VillAllure wijst alle aansprakelijkheid af uit hoofde en op grond waarvan ook, voor alle schade ten gevolge van onder meer ongevallen, diefstal of beschadiging zelfs ten dele, die op zijn grondgebiedkan ontstaan.

 • Het is ten allen tijde verboden zich te parkeren of zich met een voertuig te begeven op het gras. Indien alle beschikbare parkeerplaatsen die VillAllure u ter beschikking stelt volzet zijn, dient u zich langs de Staatsbaan te parkeren, zoals de verkeerswetgeving het voorschrijft. 
 • VillAllure maakt gebruik van cameratoezicht voor beveiliging van de gasten en het personeel. We hanteren een maximale bewaartermijn van 24 uur, tenzij bepaalde beeldopnamen langer nodig zijn voor afhandeling van geconstateerde incidenten.
 • Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen VillAllure en onze klanten is de rechtbank van Leuven bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

 

Bij voorbaat dank en wij hopen u snel terug te zien bij VillAllure. Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust. U kan in elk geval rekenen op een vriendelijk onthaal en de mogelijkheid om alle vragen te stellen omtrent ons aanbod!